Indsend dit manus til WGPress

Vi vurderer potentialet i din bog på baggrund af en betalæsning. Vores betalæsning giver dig detaljeret, redaktionel feedback på dit manuskript i kombination med en synopsis, også tidligt i skriveprocessen hvis det er her, du befinder dig. Du får en konkret vurdering af dit igangværende arbejde, ligeså tager vi allerede på dette tidspunkt stilling til, om vi finder din bog egnet til udgivelse hos os.

Indsend dit manuskript, helt eller delvist, samt en synopsis til info@wgpress.dk.

Vi besvarer alle betalæsninger indenfor max 14 dage. Vores holdning er, at alle forfattere har brug for redaktionel feedback, hvorfor vi garanterer, at alle manuskripter gennemlæses og besvares med detaljerede, redaktionelle kommentarer.